Apostilare/autorizare

Aplicarea apostilei și supralegalizarea (Legea 202/2010)

Alineatul (1) al articolului 57 din Legea 36/1995 se modifică și va avea următorul cuprins: „În cazul în care, pentru valabilitatea în străinătate a actului notarial, este necesară supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public sau apostilarea actelor notariale, aceste proceduri se îndeplinesc de către Camera Notarilor Publici în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea notarul public care a instrumentat actul, în condițiile stabilite prin regulament. Notarul public va pune în vedere părții obligația îndeplinirii acestei cerințe.”

Convenția Apostilă

Un număr mare de state sunt parte într-un tratat care simplifică autentificarea actelor oficiale ce urmează a fi folosite în străinătate, cunoscut sub denumirea Convenția Apostilă. Convenția reduce procesul de autentificare la o singură formalitate: emiterea unui certificat de autentificare de către o autoritate desemnată de statul în care actul oficial a fost emis. Acest certificat se numește apostilă. Convenția facilitează circulația actelor oficiale emise de un stat contractant care urmează să fie folosite într-un alt stat contractant. Apostilele pot fi emise numai pentru actele oficiale eliberate într-un stat parte contractantă la Convenția Apostilă și care urmează a fi folosite într-un alt stat, tot parte contractantă la Convenție.

Aplicare

Apostila poate fi aplicată direct pe actul oficial sau pe o pagină separată (denumită alonjă) anexată la actul public. Apostilele pot fi aplicate în diferite moduri, cu ajutorul unei ștampile, al unor autocolante, al unor sigilii imprimate etc. Dacă o apostilă este aplicată pe o alonjă, aceasta este atașată la actul oficial în diferite moduri, de regulă cu ajutorul lipiciului, capselor, agrafelor, panglicilor, sigiliilor de ceară, etc. Deși toate mijloacele sunt acceptabile în cadrul Convenției, autoritățile competente sunt încurajate să folosească metode mai sigure pentru a păstra integritatea apostilei. Indiferent dacă este aplicată direct pe actul oficial sau pe o alonjă, apostila nu trebuie niciodată desprinsă.

Valabilitate

Convenția Apostilă se aplică numai dacă statul care a eliberat actul oficial și statul unde urmează să fie folosit actul oficial sunt părți contractante la Convenție. O listă completă și actualizată la zi a țărilor în care se aplică Convenția Apostilă se găsește pe link-ul Espace Apostille, pe site-ul Conferinței de la Haga – link-ul intitulat „Situația actuală” a Convenției Apostilă.

Traducerea autorizată

Conceptul de traducere autorizată se referă la traducerea care poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat. Anterior aderării României la Uniunea Europeană, instituțiile publice românești acceptau numai Traduceri legalizate notarial, dar, începând cu 2007, multe instituții acceptă și traduceri autorizate. Unele state ale Uniunii Europene acceptă de asemenea traduceri autorizate provenind din România. Înainte de a comanda o traducere pe care doriți să o utilizați în U.E., este recomandabil să vă asigurați că traducerea autorizată în România este acceptată în statul unde urmează să fie utilizată.

Agenția noastră vă oferă traducere autorizată pentru diverse tipuri de documente: juridice, economice, tehnice, medicale, etc.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design