Estimare cost

Informațiile de mai jos, împreună cu cele de la pagina Tarife, vă ajută să anticipați costul lucrării pe care intenționați să o comandați. Pentru un calcul exact, introduceți textul de tradus în fereastra de la pagina Comanda online. Dacă doriți efectuarea traducerii în regim de urgență, modificați numărul de zile; costul se va modifica proporțional.

Tarifele noastre diferă în funcție de:

A. Tipul serviciilor (traducere sau Interpretare)

B. Grupul lingvistic (aria de circulație a limbilor de lucru)

C. Raportul dintre volumul de lucru și timpul de execuție.

A. Tipul serviciilor

A.1. Servicii de traducere

A.1.i. Unitatea de calcul pentru traduceri generale, indiferent de natura acestora, este pagina de tradus, care constă din 2.000 de caractere, inclusiv spațiile.

A.1.ii. Unitatea de calcul pentru traduceri notariale este documentul – indiferent de numărul caracterelor – pentru acte civile, diplome de absolvire sau certificate de competență sau pagina de tradus, pentru alte traduceri notariale.

A.2. Servicii de Interpretare

A.2.i. Unitățile de calcul pentru serviciile de Interpretare sunt ora de lucru și ziua de lucru.

B. Grupul lingvistic

B1. Servicii prestate în limbi de largă circulație (engleză, franceză, germană, spaniolă).

B.2. Servicii prestate în limbi cu circulație restrânsă (de exemplu bulgară, daneză, maghiară, rusă, suedeză etc.).

C. Raportul volum de lucru – timp de execuție a lucrării

C.1. Pentru activitatea de traducere, acest raport este de 1 pagină/oră (maximum 8 pagini/24 de ore).

C.2. Pentru activitatea de Interpretare, unitatea de calcul este ora de lucru.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design