Tarife

Informațiile de mai jos împreună cu cele de la pagina Estimare cost vă ajută să anticipați costul lucrării pe care intenționați să o comandați. Pentru calculul exact, introduceți textul de tradus în fereastra de la pagina Comanda online. Dacă doriți efectuarea traducerii în regim de urgență, modificați numărul de zile; costul va crește proporțional.

I. Traducere

I.1. Traduceri generale

I.1.i. Pentru traducerea din/în limbi de largă circulație, în limita a 8 pagini/zi lucrătoare (8 ore), tariful standard este de 25 de lei/pagina de tradus.

I.1.ii. La tariful standard se adaugă 20% pentru maximum două pagini suplimentare pe zi, respectiv două ore care depășesc programul agenției.

I.1.iii. Pentru fiecare pagină tradusă peste limita de 10 pagini/zi, tariful este de 50 de lei/pagina de tradus.

I.1.iv. Pentru traducerea din/în limbi cu circulație restrânsă, tariful mediu este de 50 de lei/pagina de tradus.

I.2. Traduceri notariale

I.2.i. Pentru acte civile (certificate de naștere/căsătorie/deces, caziere judiciare, acte de identitate, pașapoarte, permise de ședere, etc.), tariful este de 25 lei/document.

I.2.ii. Pentru diplome de absolvire sau certificate de competență, tariful este de 50 de lei/document.

Important!

  • Pentru traducerile generale, odată cu comanda traducerii se va depune un avans de 50% din valoarea estimată a lucrării.
  • Pentru traducerile notariale, se va depune suma aferentă legalizării fiecărui document și se va achita contravaloarea traducerii, întrucât aceasta trebuie înscrisă în încheierea de legalizare.
  • Taxa unică pentru legalizare este de 40 de lei/document.

II. Interpretare

II.1. Pentru Interpretare în limbi de largă circulație, Tarifele sunt:

II.1.i. 1 – 4 ore de activitate – 75 de lei/oră

II.1.ii. 4 – 8 ore de activitate – 100 de lei/oră

II.2. Pentru Interpretare în limbi cu circulație restrânsă, la Tarifele de mai sus se adaugă 50%.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design