Parteneriate

În anii 2006-2008, Intermundia a colaborat cu Departamentul pentru Comerț, Turism și Servicii de pe lângă Consiliul Județean Constanța la promovarea turismului local prin editarea, revizuirea și/sau traducerea textelor din broșurile de prezentare a județului.

În cadrul primului proiect, au fost revizuite și actualizate textele din broșurile de informare turistică „Situri arheologice în județul Constanța”, respectiv „Ansambluri religioase și lăcașuri de cult din județul Constanța”, în colaborare cu specialiștii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Apoi, textele au fost traduse în limbile engleză, franceză și rusă.

În anul următor, Intermundia a propus Consiliului Județean realizarea unor broșuri de prezentare și promovare a obiectivelor turistice de pe litoral și din interiorul județului. Acest proiect a durat aproape doi ani, în el fiind implicați – pe lângă specialiștii români – specialiști străini (francezi, englezi, germani și ruși) familiarizați cu peisajul și cu modul de viață din regiune, precum și cu potențialul său turistic.

Au rezultat două seturi de broșuri turistice intitulate „Discovering Coastal România”, respectiv „Exploring Coastal Romania”. Fiecare set conține broșuri în limbile engleză, franceză, germană și rusă. Primul set este destinat prezentării potențialului turistic al Constanței la târguri și expoziții de specialitate, la agențiile de turism din țară și din străinătate. Cel de-al doilea este totodată un ghid al turistului străin sosit pe litoral. Conține informații utile privind: mijloacele de transport (hărți ale transportului local și județean), posibilitățile de cazare, gastronomia locală, programele culturale, sportive și de divertisment, programele de vizitare a muzeelor etc. Întocmirea hărților a fost realizată în parteneriat cu specialiști de la Facultatea de Stiințe ale Naturii și Stiințe agricole de pe lângă Universitatea Ovidius din Constanța.

Prezentarea regiunii și a obiectivelor turistice se bazează pe fotografii și texte originale realizate de specialiștii străini ai echipei, care reflectă impresiile și aprecierile acestora, eliminându-se astfel tendința de supralicitare naționalistă a prezentării și impresia de artificialitate rezultată din procesul traducerii.

În ultima parte a parteneriatului cu Consiliul Județean Constanța, Intermundia a realizat traducerea legendelor și a textelor însoțitoare pentru hărțile turistice ale litoralului, precum și ale orașului și județului.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design