Interpretare

Interpretarea (traducerea orală) este o deprindere care trebuie dobândită, așadar interpreții aspiranți trebuie fie să obțină o diplomă post-universitară în domeniu, fie să acumuleze o experiență profesională semnificativă pentru a urma această carieră. Pentru a deveni traducător-interpret este necesară cunoașterea de limbi străine, dar părerea că interpreții trebuie să fie bilingvi este doar un mit. Traducătorii-interpreți trebuie să se poată exprima limpede și elocvent în limba maternă.

În Interpretare, se vorbește despre limbi active și limbi pasive. Limba activă este limba pe care interpretul o folosește și care este receptată de delegați. Limba pasivă este limba pe care o folosesc delegații și o recepționează interpretul. Cea mai importantă limbă în Interpretare este limba maternă dat fiind că, în majoritatea cazurilor, interpreții traduc din limba pasivă în limba maternă. Limba maternă este numită limba activă sau limba A.

Unii traducători-interpreți stăpânesc la perfecție o altă limbă pe lângă cea maternă, fiind capabili să traducă din acea limbă în celelalte limbi pe care le cunosc. Aceștia posedă o a doua limbă activă. Traducătorul care poate lucra din limba maternă într-o a doua limbă activă realizează ceea ce se numește retur. Unii traducători interpreți care posedă o limbă de retur lucrează în acea limbă doar consecutiv, nu și simultan.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design