Traduceri legalizate

Traducerea documentelor în vederea legalizării poate fi realizată numai de traducători autorizați de Ministerul Justiției. La legalizarea traducerii se prezintă documentul în original, cu ștampila și semnătura persoanelor autorizate. În încheierea de legalizare a traducerii se precizează numărul și data de înregistrare a cererii de traducere, numărul de pagini pe care le conține documentul original, numărul de pagini rezultate prin traducere, onorariul încasat de traducător, numărul și data bonului fiscal, chitanței sau ordinului de plată aferent.

Lista documentelor pentru care oferim servicii de traducere în vederea legalizării:

acte civile (cărți de identitate, pașapoarte, permise de rezidență, permise de conducere, certificate de naștere/căsătorie/deces, adeverințe medicale, caziere judiciare etc.);

diplome de absolvire, certificate de competență;

– orice alt tip de document a cărui traducere urmează a fi legalizată (documente și contracte juridice, acte auto etc.)

Este preferabil să comandați traducerea cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul legalizării documentelor traduse, întrucât birourile notariale au program de lucru între orele 10.00 și 16.00.
De asemenea, este de reținut că în perioada sărbătorilor legale birourile notariale sunt, în general, închise.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design